Referanser

Artikkel Næring på Jæren

I denne artikkelen som du kan finne på Næring på Jæren er Anders Serigstad med og viser fram hvilke energitiltak det er mulig å gjøre for å få støtte fra Enova. Totalt har denne kunden fått 129000.- fra Enova til tiltak i eget hjem.

Du finner oss her på side 32 og 33.

Utførende byggebedrift er Johnsen & Jensen.

Hva som er utført ved dette prosjektet:

 • Utbygd ca 30 kvm, etterisolert i tak fra 20 til 30 cm.
 • Yttervegg er etterisolert med 7-10 cm i yttervegg.
 • Nytt ventilasjonsanlegg
 • Nytt varmestyringssystem
 • Energirådgiver

Denne boligen gikk fra å være en gul E bolig til en varm og sunn gul C bolig.

Eierskifterapport™ BMTF

Vi får melding fra flere kjøpere for tiden at våre rapporter er gode og oversiktelige. Som du kan se rett på forsiden viser våre TG direkte og på siste side kan du lese Takstmannens vurdering ved TG 2 eller 3.

Vår prisliste skal ligge hos alle eiendomsmeglere på Jæren så spør etter Serika Takst AS neste gang du skal selge bolig.

Denne rapporten er utført i BMTF’s eget program.

Eierskifterapport™ BMTF i ProTakst

Vi får melding fra flere kjøpere for tiden at våre rapporter er gode og oversiktelige. Som du kan se rett på forsiden viser våre TG direkte og på siste side kan du lese Takstmannens vurdering ved TG 2 eller 3.​

Forskjellen på denne rapporten og den forrige er at denne er utført i et program som heter ProTakst. Selve rapporten er lik den forrige men har en litt annerledes layout på innsiden.​

Vår prisliste skal ligge hos alle eiendomsmeglere på Jæren så spør etter Serika Takst AS neste gang du skal selge bolig.

Energirapport Bryne

Denne boligen på Bryne gjennomgikk en energirapport fra Serigstad Bygg AS utførende Energirådgiver var Anders Serigstad og utførende byggebedrift var Vinje & Thorsen.​

Hva som er utført ved dette prosjektet:

 • Boligen ble påbygd ca 30 kvm.
 • Yttervegg er etterisolert fra 10 cm til 15-20 cm. Påbygd del har 20 cm mens gammel bolig har blitt etterisolert med 5 cm.
 • Kjelleren ble etterisolert på utsiden med 10 cm.
 • Det ble også etterisolert i taket til 30 cm.
 • Nye vinduer og nye ytterdører.
 • I tillegg ble det ettermontert en ny vedovn.
 • I påbygd del av gulvet ble det isolert med 20 cm.​
 • Boligen har fått nytt ventilasjonsanlegg.​

Støtte fra Enova:

 • Støtte fra Enova totalt 125000,-
 • Oppgradering av bygningskroppen 100000,- + ventilasjon 20000,-
 • Energirådgiver 50% dekket 5000,-